From Mageia wiki
Jump to: navigation, search


Rosetta Stone.png
Bu sayfa şu anda osifa tarafından özgün sürümü olan : Mageia-5_Sürüm_Notları sayfasından çevrilmektedir.
Çeviriye yardımcı olmak istiyorsanız değiştir sekmesine tıklayın. Ayrıca çevirmen ile ismi üzerine tıklayarak ve tartışma sayfasına ileti göndererek iletişime geçebilirsiniz.


Giriş

Kurulum Ortamları

Mageia iki farklı kurulum ortamında gelmektedir:

 • Geleneksel drakx kurulum aracını kullanan Klasik ISO'lardan (DVD 32bit, DVD 64bit, dual arch DVD). yalnızca 32bit ve 64bit DVD ISO'ları özgür olmayan tüm sürücüleri içermektedir. Dual arch ISO küçük kurulum ortamı isteyen ileri kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu nedenle yalnız ağ (internet için gerekli) tescilli sürücüleri içermektedir. Eğer daha fazla sürücüye ihtiyacınız varsa özgür olmayan ortamıeklemeniz gerekmektedir.
 • Sabit diskinize (eğer isterseniz) kurmak veya dağıtımı kurmadan denemek için kullanılabilecek Canlı ISO'lar. Canlı ortamlar KDE veya GNOME masaüstü ortamı olarak bulunmaktadır. Canlı CD'ler yalnız 32 bit ve İngilizcedir fakat Canlı DVD'ler 32 bit ve 64bit'tir ve tüm yerel dilleri içerirler.

Tüm ISO imajları CD/DVD'ye yzılabilir veya bir USB bellek üzerine atılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen Kurulum ortamı wiki sayfamıza bakınız.

Farklı indirme seçeneklerini Mageia 5 indirme sayfasında bulabilirsiniz: Direk (FTP ve HTTP) ve BitTorrent indirmeleri bulunmaktadır.

Mageia Çevrimiçi Depoları

Mageia, her paketin lisans durumuna göre üç farklı depo/veri kaynağını kullanmaktadır. Aşağıda bu depolar ile ilgili genel bir bilgi sunulmaktadır:

 • Core: Core veri kaynağı özgür-açık kaynaklı yazılımları, özgür-açık kaynak lisansları ile sunulan yazılımları, barındırmaktadır. "Core" veri kaynağı seti "Core Release" ve "Core Updates" depoları biçiminde ön tanımlı olarak etkinleştirilmiştir.
 • Nonfree: Nonfree veri kaynağı ücretsiz olarak kullanılabilen, Mageia' nın özgürce dağıtımını yapabildiği ancak kapalı kaynak kodlu paketleri, mesela NVIDIA ve AMD/ATI ekran kartı müseccel sürücülerini, bir çok kablosuz bağlantı kartının donanım yazılımını sunmaktadır.
  The Nonfree veri kaynağı seti ön tanımlı olarak eklenmekte ancak devre dışı olarak ayarlanmaktadır.
 • Tainted: Tainted veri kaynağı özgür bir lisans ile lisanslanmış paketleri sunmaktadır. Bu paketlerin ayrı bir depoda yer almasının nedeni, bazı ülkelerdeki telif hakkı ve patent mevzuatını ihlal edici nitelikte bulunmalaıdır.Mesela, bir çok ses/video dosyasını oynatmak için gerekli çoklu ortam kod çözücüleri, ticari DVD videoları oynatmak için gerekli paketler v.b.
  Tainted veri kaynağı kendiliğinden eklenmekte ancak öntanımlı olarak devre dışı bulunmaktadır. Bu depoyu kullanmadan önce lütfen bulunduğunuz ülkenin yasalarına bakın.
  Bu depo sadece kullanıcıların arzularını karşılamak için eklenmiştir. Bu depo Mandriva için PLF veya Fedora için RPM Fusion ne ise onun için oluşturulmuştur.

Ayrıca 64 bit sistem de 32 bit depolar da eklenir. Eğer nonfree veya tainted 64 bit depolar etkinse skype veya playonlinux gibi bazı paketlerin gereksinimi için 32 bit depolarda etkin olmalıdır.

En yeni özellikler

 • UEFI makineler üzerine kurulum artık desteklenmektedir.
 • grub 2 (öntanımlı değil seçenekli) artık çok daha iyi çalışmakta ve kurulu diğer işletim sistemlerini keşfedip grub2 önyükleme menüsüne eklemektedir.
 • UEFI desteği üzerine çalışılırken Mageia çatallamasından öncesinden gelen hatalar da dahil, denetim merkezi ve yükleyicideki hataların çoğu düzeltildi
 • ext4 varsayılan olmasına rağmen Btrfs artık birincil dosya sistemi olarak desteklenmektedir. /boot (veya / ..ayrı bir /boot bölümü olmadan) seçildiği zaman grub2 otomatik olarak seçilecek ve yapılandırılacaktır.
 • Biz artık Oxygen-gtk yerine standart Adwaita teması kullanıyoruz.
 • Paketleme:
  • Zayıf bağımlılıklar için yeni bir standart kullanıyoruz.
  • Paketlerimizin spec dosyaları bağımlılıkları ayırmak için yeni bir standart kullanıyor. (Fedora/Suse/vs paketlerine benzer)

Kurulum

Alpha/IA64/PPC/SPARC desteği yükleyiciden çıkartıldı fakat kurulum için bu mimariler sunulmadığından dolayı kullanıcılar bu değişikliği fark edemezler.

Adım 1

 • Hyper-v için paravirtual ağ sürücüsü içerir.
 • Artık platform sürücüsünü otomatik yüklüyoruz.

Adım 2

 • Oxygen-gtk temasının yerine adwaita teması kullanıyoruz.
 • UEFI entegrasyonu artık çalışıyor (aşağıya bakınız)
 • Virtual PC içerisinde çalışırken yükleyici çökmüyor (Hyper-V altında her zaman iyi çalışıyordu)
 • Giriş aygıtları:
  • Biz artık eski fare & klavye sürücülerinin yerine giriş aygıtı için modern evdev (+udev) sürücüsü kullandık.
  • Wacom tabletler daha iyi çalışması gerekiyor (tekrar uygun Wacom sürücüsü kullandık).
  • Sinaptik touchpad'lerin kurulum boyunca çaşılması gerekiyor (mga#11524).
 • Artık önceden 500 yerine 1000 başlangıç User-ID'lerle (= UID) kullanıcılar oluşturulur.
 • Bölümleme:
  • Root bölümü için daha fazla boş alan ile yeni öntanımlı "basit" bölümleme şeması (aşağıdaki "otomatik bölümlemeye bakınız"
  • Grub2 ile /boot bölümünü ayırmadan / için btrfs dosya sistemine olanak sağlar (mga#15374)
  • İstenmeyen kurtarma modundan kaçınmak için "yabancı" bağlanma noktalarına "nofail" seçeneği ekleyin (mga#10179)
  • GPT bölümlemesi için bir çok iyileştirmeler yapıldı (aşağıya bakınız)
  • ESP ve kurtarma bölümlemeleri için bir sürücü harfi varsayımında bulunulmaz (mga#15636)
  • Seçilmiş disk üzerinde daha fazla kullanılabilir boş alan ile Windows bölümünün kullanımı (mga#15589)
  • Özel bölümleri yoksayma:
   • mmc üzerinde (mga#15759)
   • GPT üzerinde ESP & Kurtarma
   • Levnovo kurtarma & 'SYSTEM_DRV' algılama (mga#1371)
  • GUI iyileştirmeleri:
  • Windows bölümünün 20GB/%20'e kadar önerilmesi eskiden bu 6GB/%10'du (mga#15589)
  • RAID aygıt oluşturulması düzeltildi (mga#15400)


 • Ensure we install kernel-firmware-nonfree and/or radeon-firmware if needed (mga#15203)
 • Fix upgrade when packages are provided in several media (mga#15350)


UEFI

UEFI artık 64 bit kurulumlarda destekleniyor. Eğer önceki UEFI olmayan Mageia kurulumundan yükseltme yapmak istiyorsanız tamamen yeni bir kurulum yapmak zorundasınız. Direk yükseltme desteklenmemektedir. Dahası aynı önyükleyiciden karışık çalışan UEFI ve UEFI olmayan sistemler desteklenmemektedir (mga#16030).


A lot of work has been done in order for Mageia to install smoothly under UEFI:

 • We reuse the existing ESP or create one if needed
 • We ignore special recovery GPT partitions
 • Fix kernel booting in blind mode (mga#15291)
 • Fix taking screenshots on UEFI 24bpp framebuffer (mga#13684)
 • The rescue mode can repair UEFI installs
 • Fix installing grub2 on UEFI
 • ISO images can be dumped to a USB flash drive and booted in UEFI mode
 • It is now possible to create a custom boot.iso that performs an automatic installation (previously this was only supported on non-UEFI)

For further details on UEFI installation please refer to the wiki page Installing on systems with UEFI firmware.

GPT partitioning

Various fixes were done regarding GPT partitioning:

 • We now default to use GPT partitioning instead of full disk LVM on disks bigger than 4 TB
 • Set the proper GUID for ESP, swap, NTFS, LVM, RAID
 • We properly detect special partitions

Hardware support

 • The installer now configures the boot with "noiswmd" so that Intel soft raid works (mga#11105)
 • We manage isw_ bios fakeraids with dmraid for now (instead of mdadm) (mga#11289, mga#14330)

Automatic partitioning

Automatic partitioning of free available space now assigns much more space to the root partition. Mageia 4 and earlier used to assign up to 12 GB to the root partition, which could be confusing for some end users (as 12 GB can be quickly filled after you've installed some games or several desktop environments).

Mageia 5 now allocates up to 50 GB for the root partition when using the automatic partitioning. The ratio is about 1/3rd of the available disk space, 50 GB being the upper threshold; the rest is allocated to the /home partition (and swap up to 4 GB). If the available disk space is less than 50 GB, the partitioner will allocate everything to the root partition and will not create a separate /home partition.

Some examples:

 • 40 GB disk: 38 GB for root and 2 GB for swap
 • 64 GB disk: 20 GB for root, 41 GB for /home and 3 GB for swap
 • 128 GB disk: 40 GB for root, 84 GB for /home and 4 GB for swap
 • 256 GB disk: 50 GB for root, 202 GB for /home and 4 GB for swap

If you perform an install on a small harddisk (less than 200 GB), you might prefer manual partitioning to allocate more space for your user data (the /home partition).

Grub2 Integration

Grub2 Integration was completed:

 • We now generate a /boot/grub2/install.sh script like we do for grub-legacy (/boot/grub/install.sh)
 • It is now possible to repair a bogus grub2 installation with the rescue mode
 • A failsafe entry is added like for other bootloaders (mga#15675)
 • Log grub2 config in report.bug like for grub/lilo
 • Keep vga= parameter when switching to grub2 (mga#9888)
 • Check that there is still some place on /boot with grub2 too
 • UEFI:
  • Fix detecting grub2 on UEFI
  • Generate core.efi for UEFI

See also various things to know about it in our Errata page (some of which we could have written directly in the Release Notes, but heh, sometimes it's hard to decide where to write things).

Debugging

The installer was improved:

 • More logs regarding GPT/Grub2, e.g. partition layout before/after partitioning, mkinitrd & grub2-install failures (mga#9201, mga#15439)
 • Support loading patches from NTFS USB drives

Localisation (l10n) / Internationalisation (i18n)

 • Mageia now uses /etc/locale.conf for locale variables reference (previous releases used /etc/sysconfig/i18n)
 • Installing Mageia from a live DVD with a language setting that does not match the timezone is now better supported, both locales will be installed (mga#3723)
 • Chinese, Japanese, and Korean locales now use Source Han Sans as default font
 • Firefox and Thunderbird now automatically require the proper -l10n-xx language pack according to the installed locales-xx package. If multiple locales-xx packages are installed, the proper one should be selected to match the primary language that is configured for the system
 • The man-pages-de package has been fixed: it now contains more than 530 man pages

Manuals

 • The manuals for traditional installer and for the Mageia Control Center have been (partially) translated in many more languages, see our official documentation
 • For each missing localised screenshot in a HTML manual, the English screenshot is now used instead of no screenshot.
 • PDF and EPUB manuals will only be created when more than half of the needed localised screenshots for that manual are available

Software translations

New translations have been added, while others were improved. Thanks to our dedicated community of translators for their reliable work.

Package management

New RPM

RPM has been upgraded to 4.12.0.1. See http://rpm.org/wiki/Releases/4.12.0 for details.

New weak dependencies management

rpm-4.12 brings official support for suggests/recommends/enhances/... tags, which differs from the previous implementation we used

As it's a new implementation, old tags were renamed (eg: RPMTAG_SUGGESTS => RPMTAG_OLDSUGGESTS) and new tags were introduced (eg: RPMTAG_SUGGEST)

Our packages now use the (new) Recommends: tag instead of the (old) Suggests: one. Accordingly urpmi options have been renamed (eg: --no-suggests -> --no-recommends.

Urpmi will handle both old Suggests (as inserted by rpm < 4.12) & new Recommends tags (as inserted by rpm-4.12+). However, packages built with "Suggests:" with rpm-4.12 would use the new suggests tag which will be ignored by urpmi.

Mapping table:
rpm < 4.12.0 (old names) rpm >= 4.12.0 (new names)
RPMTAG_RECOMMENDSNAME RPMTAG_OLDRECOMMENDS​NAME
RPMTAG_SUGGESTSNAME RPMTAG_OLDSUGGESTSNAME
n/a RPMTAG_RECOMMENDNAME
n/a RPMTAG_SUGGESTNAME
 • The first column shows tags inserted by the older RPM when the spec files contain a "Suggests: " line.
 • The second column shows tags inserted by new rpm-4.12 when the spec files contain a "Suggests: " line.
 • The tags in italic are not supported by urpmi. It only supports the old "suggests" tags (second line) and the new "recommends" tags (third line).

The format of the synthesis files in media has been slightly changed. For mga5+, there are now "@recommends@" lines instead of "@suggests" ones.

New dependencies generators

For some time, RPM has supported two ways to generate dependencies when building packages:

 • the old so-called "external" generators
 • the new so-called "internal" generators

Most distributions have switched to the new "internal" generators but Mageia 4 and earlier used the old 'external' generators.

Mageia 5 uses the new "internal" generators. This brings many advantages, e.g.:

 • Building packages is faster.
 • Ability to use newer and current technologies.
 • Old, forked, rotting scripts can be replaced with newer.
 • Our specs are more compatible with Fedora/Suse ones.
 • Automatic dependencies for OCaml, and for other technologies.

For further details read:

As a side effect, the dependencies excluding mechanism has been changed. It's extensively documented here

perl-URPM & urpmi

A hard-coded limit was fixed which prevented updating mga4 to mga5 due to some packages having a provides list longer than 64k characters.

Gurpmi will now run drakbug when it crashes or segfaults, in order for us to get meaningful bug reports.

Tools

Authentication

ManaTools preview

ManaTools is a generic launcher application that can run internal or external modules, such as system configuration tools.
ManaTools is also a collection of configuration tools that allows users to configure most of their system components in a very simple, intuitive and attractive interface. It consists of some modules that can be also run as autonomous applications.
ManaTools started as a port of MCC (Mageia/Mandriva Control Center) to libYui (Suse widget abstraction library), but its aim is to give an easy and common interface to develop and add new modules based on libYui.
Every module, as well as ManaTools itself, can be run using a QT, Gtk or ncurses interface.

Available tools are:

 • manaclock as date/time manager
 • manadm as login manager configuration
 • manahost as hosts manager
 • manalog as journalct log reader
 • manaproxy as proxy manager
 • rpmdragora as rpm install manager
 • manaservice as service manager
 • dragoraUpdate as rpm update manager
 • manauser as user manager
 • manawall as firewall manager

Other

389-Directory Server

The 389 Directory Server is a high end LDAP server

 • Install the meta-package 389-ds. It will pull in the following sub-packages:
 389-ds-base 389-ds-console 389-admin 389-admin-console-doc 389-dsgw 389-admin-console 389-ds-console-doc 389-console 389-adminutil

Kolab Groupware Server

Kolab is a secure, scalable and reliable groupware server. It is formed by a number of well-known and proven components and adds intelligent interaction among them. There's a web administration interface, management of free-busy lists and resources, synchronization for several devices and more. Various clients can access Kolab, among them "Kontact" (KDE), Outlook (Windows) and Roundcube (Webmail). Best of all, Kolab is Free Software, so you are free to use, study, share and improve it. http://www.kolab.org/about

 • The version we provide meets kolab-3.3 except cyrus-imapd (needed version 2.5)
 • Install the meta-package kolab, it will pull in all requirements, including the abovementioned LDAP directory server 389-ds.

Base system

Kernel & hardware support

 • Mageia 5 ships with kernel 3.19, including the long awaited DMA-BUF + fences support (something that is needed as a base for proper upstream optimus & powerplay support).

All hardware managed by kernel-3.19 is enabled.

Wacom tablets should work better during installation. Moreover, Synaptics touchpads should now work during install bug 11524.

Proprietary Nvidia drivers

Recently, NVIDIA dropped support in their latest driver for the following range of chips: GeForce 8xxx, 9xxx and 100 to 415.
As a result, a new nvidia package had to be split out for those cards; it is now called nvidia340. Integration for this has been added to drakx11/XFdrake so the usual auto-detection for the correct driver should work again.

This means there are now three Nvidia proprietary drivers:
nvidia304 for Geforce 6xxx and 7xxx cards
nvidia340 for Geforce 8xxx, 9xxx and 100 to 415 cards
nvidia-current for Geforce 420 and later cards

If you perform an upgrade, the X.org config will be automatically fixed by the harddrake service on first boot.

Partial support for NVIDIA Optimus

Although not handled yet in the installer (see Errata for more information) and the Mageia Control Center, we have added support for NVIDIA Optimus, using the bumblebee package.

More information and known issues are described in the Errata.

init system

 • The remaining sysvinit legacy tools have been dropped.

Graphical environments

MageiaWelcome

X Window System (X11)

Mageia 5 ships with X.Org 1.16.4.

KDE

KDE 4.14.3 & Plasma 5.1.2 are provided.

It has a specific Live-DVD or can be installed from the DVD ISO (Traditional installer).

Note: see our Errata about plasma 5.

GNOME

GNOME 3.14 is provided.

It has a specific Live-DVD or can be installed from the DVD ISO (Traditional installer).

For those prefering good old GNOME2, GNOME3 also provides a "Gnome Classic" session.

LXDE

It can be installed from the DVD ISO (Traditional installer).

XFCE

It can be installed from the DVD ISO (Traditional installer) or the Dual-arch DVD ISO.

LXQT (replacing RazorQt)

LXQt is the successor of RazorQt. Upgrading from Mageia 4 to Mageia 5 will replace RazorQt with LXQT. For more details also check the Errata entry
It cannot be installed from the DVD ISO (Traditional installer) as there is simply not enough space to include all desktop environments and the packages they depend upon.
Online media need to be added to enable selection during initial installation - this is explained in installer documentation

Mate

It can be installed from the DVD ISO (Traditional installer).

Cinnamon

It can be installed from the DVD ISO (Traditional installer).

Enlightenment

It comes in its E18 latest version based on the Enlightenment Foundation Libraries.

Light window managers

Mageia 5 also provides a plethora of small and efficient window managers such as afterstep, awesome, dwm, fluxbox, fvwm2, fvwm-crystal, i3, icewm, jwm, lightdm, matchbox, openbox, pekwm, sugar, swm, windowmaker.

Office apps

Libreoffice has been updated to 4.4. See official release notes for details.

Games

In the Mageia community, our love for free software extends to open source games. A huge effort has been made during the Mageia 5 release cycle to package many new games, making Mageia 5 a very good platform for intensive and casual gamers alike. You can check Mageia App DB to see a list of all the new and updated games in Mageia 5. The following section will only give some cherry-picked examples for each game category.

New in Mageia 5

The following list is non-exhaustive.

 • Adventure/Role-playing: Arx Libertatis, Freedink, HyperRogue, Summoning Wars
 • Arcade: Bitfighter, C-Dogs SDL, Duck Marines, Knights, OpenClonk, Plee the Bear
 • Boards/Cards: Auale, DreamChess, OpenYahtzee
 • Puzzles: Beret, Chroma, Hex a Hop, KrossWordPuzzle, Simon Tatham's Puzzles (sgt-puzzles)
 • Shooter: Astro Menace, Lierolibre, Red Eclipse
 • Simulation: Freeminer, MicropolisJ, The Powder Toy, Voxelands
 • Sports: Dust Racing, Stunt Rally, Ultimate Stunts
 • Strategy: Seven Kingdoms, Colobot, OpenDungeons, OpenXcom, Pioneer

Updates spotlight

The following list is non-exhaustive.

 • Adventure/Role-playing: Crawl, Tales of Maj'Eyal, Valyria Tear
 • Arcade: Neverball, StepMania, SuperTuxKart
 • Boards/Cards: Pioneers, TuxMathScrabble, TuxWordSmith
 • Puzzles: Berusky 1 & 2, Connectagram, Cuyo
 • Shooter: Urban Terror, Warsow, Xonotic
 • Simulation: FlightGear, Minetest
 • Strategy: 0 A.D., Battle for Wesnoth, Freeciv, MegaGlest, OpenTTD

Gaming platforms and tools

Mageia comes with a set of nice gaming platforms and tools, among which:

 • Lutris, a free and open source gaming platform for Linux. It lets you install and manage your games in a unified interface, e.g. Linux games from Desura or Steam, Windows games in Wine, open source games statically compiled, etc.
 • Vapor, a free and open source distribution platform for games developed with the free LÖVE 2D game engine
 • Steam, the well-known (non-free) distribution platform for commercial games
 • New emulators: DeSmuME, FCEUX, PCSX-Reloaded, PPSSPP, Zsnes (was dropped in Mageia 3)

Education

Mageia 5 still comes with gcompris which is based on the GTK+ toolkit. We were [1] among the donors in February, 2015, to improve the graphical interface. So stay tuned; we may have some really cool stuff coming together with a Qt based version.

Software Development

GCC has been updated to 4.9.2, GDB to 7.8.1 and Valgrind to 3.10.1. Most libraries were updated to recent stable versions, such as Qt 5.4.0 and GTK+ 3.14.8. An important work has been done to simplify the Java stack which was hard to maintain in Mageia 4.

Python3 has been updated to 3.4.3, and when possible, all Python modules are provided for Python 2 and Python 3.

KDE Frameworks 5

Mageia 5 brings KDE Frameworks 5 version 5.5.

Miscellaneous

 • HandBrake - an open source video trans-coder has finally been added back into Mageia. This is possible as it no longer includes faac and fdk-aac encoders. It now also supports x265 encoding.
 • The Transmageddon video converter now supports VAAPI hardware acceleration.
 • Phototonic has been added. It is a fast, lightweight, clean looking Qt/C++ photo viewer and organizer.
 • freshplayerplugin has been added - it is a wrapper that enables firefox to use the latest pepperflash flash player plugin that comes with Google Chrome. Latest pepperflash plugin still has to be downloaded manually, as it only comes with Google Chrome and Mageia cannot ship it by default. For more details see this forum thread , which offers a script that can automatically download the latest pepperflash plugin. (It is only needed if you do not want to install the latest Google Chrome and only want to use it in firefox.)
 • The mailcap package has been completely updated and synced with Fedora
 • Amateur Radio - Additions to the selection of radio related software in this release are: xdx, freedv, chirp and splat.
 • SDR - gqrx has been added to complement gnuradio, and offers an easy entry to the world of Software Defined Radio. Support for a wide range of SDR hardware is included.
 • Thanks to Juan Luis Baptiste, official docker images for Mageia are now available at the official docker site. For more details see this mailing list post on the Mageia developer mailing list. Docker and Docker Registry are now also packaged for Mageia 5, allowing you to use and manage your containers.

Mageia 4'den yükseltme

Lütfen bilinen sorunlar sayfasını okuyun.

Mageia 4'den yükseltme desteklenmektedir ve son bir kaç ay içerisinde ince ayar yapılmıştır, bundan dolayı da çalışması gerekmektedir. Fakat her zamanki gibi yükseltme öncesi önemli bilgilerinizi yedekleyin ve Mageia 4'ün tüm güncellemerini (rpm ve urpmi gibi) yaptığınızdan emin olun. Mageia 3'den veya diğer sürümlerden yükseltme desteklenmemektedir.

Eğer Mageia 4 kullanımı sırasında Google gibi 3. parti depolar eklendiyse /etc/urpmi/urpmi.cfg'nin bir yedeğini veya kopyasını aldığınızdan emin olun.

Mageia 4'den yükseltme için bir kaç yol vardır:

Uyarı: LiveCD kullanarak yapılan kurulumda hedef sisteme olduğu gibi LiveCD imajı kopyalandığından dolayı yülkseltme desteklenmemektedir.

Eğer UEFI olmayan önceki Mageia kurulumundan UEFI olan Mageia 5'e yükseltme yapmak istiyorsanız, tamamen yeni kurulum yapmak zorundasınız. Direk yükseltme desteklenmemektedir.

İnternet yoluyla yükseltme

Mageia güncelleme bildirim uygulaması Mageia Online Mageia'nın yeni sürümünün yayınlandığını size bildirecektir ve yükseltme isteyip istemediğinizi soracaktır. Eğer yükseltmeyi onaylarsanız sizin herhangi bir kurulum yapmanıza gerek olmadan yükseltme kendiliğinden yapılacaktır.

Eğer bu uygulama kapalıysa veya herhangi bir sebebten otomatik çalışmıyorsa ya (mgaonline) GUI ya da (urpmi) CLI kullanarak manuel olarak yükseltme yapabilirsiniz. Her iki yöntem de aşağıda açıklanmıştır.

Yükseltmeye başlamadan önce sisteminiz tamamen güncel olduğundan emin olun ve yeterli disk alanınızın (yapılandırmanıza bağlı olarak en az 2 GB) olup olmadığını kontrol edin.

mgaonline (GUI) kullanarak çevrimiçi yükseltme

Eğer yeni sürümün var olduğunu gösteren mgaonline bildirimlerini görmüyorsanız mgaapplet-config ile seçenekleri kontrol edin

veya

su
mgaapplet-upgrade-helper --new_distro_version=5

Bu şekilde size yeni Mageia 5 dağıtımının kullanılabilir olduğu bildirilecek, medya kaynakları (depolar) güncellenecek ve yükseltme başlayacaktır.

urpmi (CLI) kullanarak çevrimiçi yükseltme

Ayrıca konsol'dan urpmi kullanarak yükseltme yapabilirsiniz. Yükseltme adımları şu şekildedir:

 • Konsol'dan root olarak aşağıdaki komut ile tüm varolan depo kaynaklarını kaldırın:
su
urpmi.removemedia -a
 • Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisiyle Mageia 5 çevrimiçi depo kaynaklarını ekleyin:
  • MIRRORLIST yöntemi kullanarak (coğrafi bölgenize uygun bir yansı otomatik olarak seçilecektir):
  su
  urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://mirrors.mageia.org/api/mageia.5.$ARCH.list'
  (Yukarıdaki $ARCH yerine i586 veya x86_64 mimarilerden hangisini kullanacaksanız onu yazın)
  • Özel bir ortam yansısı kullanarak:
  su
  urpmi.addmedia --distrib <mirror_url>
  Mageia yansıları web uygulamasını kullanarak mirror_url yerine yazacağınız istediğiniz yansıyı seçebilirsiniz.
 • Artık yükseltmeyi başlatabilirsiniz:
su
urpmi --replacefiles --auto-update --auto
 • İlk çalıştırmada bazı paketler inmiş fakat kurulmamış olabileceğinden dolayı yukarıdaki komutu iki kere çalıştırmak daha iyi olacaktırNotepad.png
Not Edin!
Yükseltme yapmadan önce yükseltme durumunu test etmek iyi olacaktır. Komut ile: urpmi --replacefiles --auto-update --auto --download-all --test bu şekilde sanal olarak tüm paketler inecek ve yükseltilecektir. Eğer sonuç iyi çıkarsa o zaman urpmi --replacefiles --auto-update --auto --download-all --test komutu ile gerçek yükseltmeyi yapabilirsiniz.


Geleneksel Mageia 5 DVD kullanarak yükseltme

Temiz bir kurulum yapmak için geleneksel Mageia 5 DVD'sini (Live olmayan) kullanabilir, ayrıca Mageia 4'den yükseltme de yapabilirsiniz.

Yükseltme için:

 • Mageia 4 kurulumundaki gibi aynı modda [kipi veya UEFI] DVD'den önyüklemenin olduğuna emin olduktan sonra DVD'yi takıp bilgisayarı başlatarak DVD'den çalıştırın.
 • Önyüklemede açılan GRUB menüsünden "Install Mageia 5" seçeneğini seçin (Bu seçeneği seçmeden önce F2'ye basıp GRUB menüsünü Türkçe olarakta ayarlayabilirsiniz).
 • Yükseltme seçeneğini seçin.

DVD'de Mageia çevrimiçi depolarının tam takımının alt kümesi bulunmaktadır bu yüzden yükseltme süresince çevrimiçi depoların kurulması önerilir. 64bit bir kurulumda önemli 32 bit paketleri kullanıyorsanız çevrim içi depoları eklemelisiniz çünkü 64bit ISO yalnızca 64bit paketleri içerir bu yüzden eğer çevrimiçi depoları eklemezseniz yükseltme muhtemelen başarısız olacaktır.

Yükseltme istediğiniz anda Mageia 4 yeni güncelleme almış olabilir bu güncellemeler yapılmazsa bu durumda yükseltme başarısız olabilir. ISO'lar test edildiği zamandan itibaren ilerde hangi Mageia 4 paketlerinin güncellenebileceğini öngörmek mümkün değildir, çevrimdışı yükseltmeler (yani çevrimiçi depolar ayarlanmadan yapılan yükseltmeler) desteklenmemektedir.

İlk yeniden başlatmada tüm paketlerin güncellendiğinden emin olmak için 'urpmi --auto-update' komutunu kullanın.

Bilinen sorunlar

Bilinen hatalar sayfasına bakınız.

Hata raporlama

We have a bug tracker, but please read the Errata before reporting any bugs. If you don't already have a Mageia account, you can create one on https://identity.mageia.org/. If you don't know, see how to report a bug.

Eskimiş paketler

 • postgresql9.0, postgresql9.1 ve postgresql9.2 çıkartıldı. Mageia 5'de yerine postgresql9.3 postgresql9.4 eklendi.


If you use one of the former on Mageia 4, make sure to dump your database before the upgrade, so that you can restore it once your system has been updated to postgresql9.4.

Eğer Mageia 4'de eskilerden birini kullanıyorsanız yükseltme öncesi veritabanınızı boşalttığınzdan emin olun


 • gwibber and couchdb packages have been dropped as they were unmaintained and not usable. The GNOME friends service should be a fine replacement for gwibber.
 • openstack has been dropped as it was unmaintained with a lot of open security issues.
 • ruby-rails has been dropped as it was unmaintained.
 • wings3d has been dropped as it does not work under Mageia 5 and the required erlang packages are missing.
 • zarafa has been dropped as there has been no feedback from upstream on required security fixes see bug 14993.
 • Unused standard C libraries have been dropped: musl, klibc, uClibc (only glibc & dietlibc are now provided).
 • django 1.4 has been dropped. Mageia 5 ships with Django 1.8.2, the actual long-term support (LTS) release for Python 2 and Python 3.

For more details on other packages that have been dropped since Mageia 4 release, please have a look at logs or details of the task-obsolete package in our Subversion repository.

Kaynak

https://wiki.mageia.org/en/Mageia-5_Sürüm_Notları

Çeviren: Fırat Kutlu