From Mageia wiki
Jump to: navigation, search


Rosetta Stone.png
Bu makale Mageia_4_Errata yazısının bir çevirisidir. Son çeviri tarihi: 24.12.2014

Başka dilde olan özgün makale sayfasında çeviri tarihinden sonra yapılan değişiklikler için bu bağlantıyı takip edin.

Sayfa özgün sayfaya göre güncelliğini yitirmişse, bu sayfayı düzenleyerek güncelleştirmeye yardım edin!
Bu sayfa şu dillerde de okunabilir:


Klasik yükleyici (DVD)

 • bug 12549 Bazı kullanıcılar DVD'den önyüklemenin çalışmadığını buna rağmen USB bellekten sorunsuz çalıştığını bildiriyorlar. Şuna benzer bir mesaj görünmektedir: "ISOLINUX 6.02 Mageia ETCDisolinux:Disk error 01, AX=42D1, drive FE". Bu durum AHCI ile bağlantılı görünüyor, devredışı bırakma soruna yardımcı olabilir.
  • Yukarıdaki sorun Mageia 4.1 isolarında düzeltildi
 • Kurulumda xfs dosya sistemi bağlanamayabilir çünkü bağlama komutu "acl parametresini tanımayabilir.

Canlı CD/DVD

 • bug 12328 - Gnome canlı iso'ları canlı kullanımda seçilmiş yerel ayarlara uymuyor ve tüm ayarlar için en_US dil dosyasını kullanıyor. Bununla birlikte önyükleme menüsü veya masaüstünden kurulum sonrası yerel ayarlar sorunsuz çalışyor.
 • Nvidia/sandy bridge donanımı için: Canlı disklerde dil seçiminin geçerli olması için X ortamının yeniden başlaması gerekmektedir: Eğer siyah ekran gelirse, disk etkinliği durursa ve dil seçeneğine bağlı kullanıcı arayüzü olmadan gelirse,
  • [ Alt + Ctrl + 2x BS ] deneyin.
  • veya alternatif olarak
   • tty'e gidin,
   • Canlı 'Live' kullanıcı olarak giriş yapın,
   • 'su -' komutunu yazın,
   • "ps aux |grep X" komutunu verin
   • ve 2. sütunda gösterilen süreç tanıtım numarasını (PID) kullanarak süreci öldürün (örn: "kill 1234")
 • ThinkPad R50e için donmuş siyah ekrana (Live) normal kip ve güvenli kipte önyükleme. Çalışan canlı (live) Masaüstüne şu şekilde ulaşılabilir:
  • Önyükleme parametrelerine "systemd.unit=multi-user.target" ekleme (F6, esc, yukarı ok, kullanarak ve "" olmadan)
  • bilgi istemine, "live" yaz ("" olmadan)
  • sonra "su" yaz ("" olmadan)
  • daha sonra "systemctl start prefdm.service" yaz (yine "" olmadan)
  • bundan sonra, masaüstüne erişip ve bazı tercihleri ayarlayabileceğiniz normal ekran açılacaktır. Masaüstünden kurulum sorunsuz çalışıyor
 • Eğer sisteminiz grafik arayüzde (X) başlarken sorun çıkarttıysa, farklı çekirdek seçeneklerini deneyin:
  • Güvenli önyükleme seçeneğini kullanın
   • Önyükleme parametresine xdriver=vesa eklenme nedeniyle UEFI modunda başarısız olduğu bilinmektedir. Bu durumda BIOS'un VESA uygulamasını kullanın. UEFI ile VESA yerine EFIFB var.
  • Belli bir sürücünün kullanımını zorlamak için: xdriver=(sürücünün adı). Örneğin: rd.blacklist=nouveau (NVIDIA'nın açık kaynak sürücüsü). Diğer sürücüler: intel, nvidia (NVIDIA tescilli sürücüsü), fglrx (ATI/AMD tescilli sürücüsü), radeon (ATI/AMD açık kaynak sürücüsü).
  • X ortamının belirli bir sürücüyü kullanmasını önlemek için: rd.blacklist=(sürücünün adı)
  • Bazı dual-GPU (Nvidia Optimus) yapılandırmaları için çalışan bir bileşim: rd.blacklist=nouveau rd.blacklist=nvidia xdriver=intel

Yükleyici sorunları

UEFI henüz desteklenmiyor fakat bazı ek adımlar gerekiyor: UEFI how-to

 • Bug 12362 - Mevcut Grub (Mageia'da öntanımlı olan) btrfs olarak biçimlendirilmiş kök (/) veya /boot bölümlerinden önyükleme yapamıyor ve yükleyici bunun hakkında kullanıcıyı uyarmıyor veya /boot bölümünün ext4 olarak ayrılmasını önermiyor. Geçici çözüm: Mevcut Grub yerine Grub2'nin yüklenmesi veya /boot bölümünü ext4 olarak biçimlendirmek.
 • bug 12343 Eğer LVM'de /boot bölümünü kullanıyorsanız özet aşamasında GRUB2'si seçtiğinizden emin olun çünkü GRUB olarak tanıtamazsınız.

GRUB2 Temelli bir dağıtım yanına Mageia kurma

GRUB2 temelli bir dağıtım (Debian veya Ubuntu) yanına Mageia kurma desteklenmemektedir. Öntanımlı GRUB ayarlarıyla GRUB2 temelli dağıtımınızın önyüklemesini artık yapamayacaksınız. Kullandığınız Mageia önyükleme menünüze GRUB2 temelli bir sistemi elle eklemek için gereken adımlara buradan bakabilirsiniz.

Bir GRUB2 sistemden önyüklemede Mageia önyüklemesi başarısız

Bu, Mageia için sorunlu önyükleme menü girdilerini oluşturmaya neden olan, çoğu GRUB2 temelli dağıtımın kullandığı os-prober içindeki bir hatadır. OS-prober-1.53 içerisindeki hata onarıldı fakat yalnızca 8 Mayıs 2012'de yayınlandı ve bu yüzden hala çoğu GRUB2 temelli sistemleri etkiliyor. Mageia forumda bu sorunu düzeltme ile ilgili bir çok bilgi bulunmaktadır. Mageia önyüklemesi grub2 önyükleme girdisindeki "initrd /boot/initrd.img" satırının düzenlenmesi ile çalışacaktır.

Canlı yükleyici

 • bug 8953Canlı iso'lardan yüklemede bazen ikinci kez yeniden başlatma sonrası otomatik giriş yapıyor.

Yükseltme sorunları

Sürümlerin yükseltilmesi sorunlarına buradan bakabilirisiniz: (Upgrade tracker)

 • bug 12305 Yükseltme sonrası bir sonraki önyükleme "/dev/resume yok" uyarısı ile başarısız olabilir. Muhtemelen buna swap bölümünün UUID değişimi, kernel "resume=" önyükleme seçeneğini geçersiz kılması sebeb olmuştur. Tek yapmanız gereken önyüklemenin normalleşmesine olanak verecek seçeneği çıkartma ve devamında da swap alanının yeni UUID değerini önyükleme yapılandırmanızın ve /etc/fstab dosyasının içine eklemenizdir.
  Bu ayrıca uzaktaki tüm dosya sistemleri için de uygulanır, bakınız: Mageia 4 Bilinen Hatalar#fstab dosyasında var olan webdav, sshfs vs. veya hatalı UUID ile bağlandığı zaman önyükleme başarısız oluyor
 • bug 12499 task-lxde ve task-lxde-minimal paketlerinin çakışmasından dolayı yükseltme başarısız olabilir. Geçici çözüm: sistemden task-lxde'yi kaldırın ve yükseltmeyi tekrar deneyin.
 • DVD ile yükseltme sonrası, Mageia4 kernelden önyükleme yaptığınız zaman kernel panic hatası alabilirsiniz (bug 11827). Önyükleyici menüsünden son Mageia 3 kernel seçimi ile çalışması gerekir.
 • DVD kullanarak yükseltme yapıldığı zaman, "Özet -> Güvenlik duvarı" aşamasında, eski ve yeni ağ arayüzleri karışık görünür (örn: eth0 + enp5s0f0 gibi). Yeniden başlattıktan sonra eskisi gibi sistemde yalnız eski isimli olan görünür. Ayrıntılar için hata raporuna bakınız bug 12316.
 • bug 12012Eğer /boot ayrı bir bölüm üzerindeyse, kerneli(leri) eklemek için bölümde yeterli alan olmasına rağmen yükleyici kontrol etmez.
 • bug 12423 Mageia 3'te elle (urpmi ile) tercihen MDM'deki drakx araçları kullanılarak veya dağıtımın ilk kurulumu sırasında kurulmuş Grub2 kullanıldığı zaman yükseltme sonrası önyükleme başarısız olacaktır. Bu durum grub2 önyükleme sürücüsünün MBR üzerindeki ana yükleyici olduğunda geçerlidir. Geçici çözüm: "MDM > Önyükleme > Önyükleme sistemini ayarlayın" ile güncellenmiş sistemi yeniden başlatmadan ÖNCE grub2'yi yeniden kurun. Diğer geçici çözüm: Yükseltmeye başlamadan önce Mga3 sisteminde boot=/dev/sda (önyükleme sürücüsünün sda olduğunu farz edersek) içeren bir /boot/grub2/drakboot.conf dosyası yaratın.
 • bug 12660 DVD'den yükseltme sonrası bazı uygulamalarda (Örneğin Mageia Denetim Merkezi - MDM gibi) yazılar kare şeklinde görülebilir. Bu soruna boş /etc/pango/$(uname -m)/pango.modules neden olmaktadır. Sorunu gidermek için root olarak aşağıdaki komutu çalıştırın.
pango-querymodules > /etc/pango/$(uname -m)/pango.modules

Yazılım sorunları

Paket kurulumu veya güncellemesi "sentez dosyası okunurken hata" iletisi ile başarısız oluyor

MageiaUpdate, rpmdrake veya urpmi sisteminizi güncellemekte veya paket kurmakta "sentez dosyası okunurken hata" gibi bir hata iletisi ile başarısız oluyorsa, kullandığınız yansının bilgisayarınıza indirilen 14235 sayılı hatadan etkilenmiş olabilir.

Güncelleme veri kaynağını kaldırın ve sorunsuz bir sentez dosyası edinmek için yeni bir veri kaynağı seti ekleyin. Bu işlemi başka yöntemlerin yanında şu komutları kök olarak çalıştırarak da yapabilirsiniz:

 urpmi.removemedia -a && urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist

fstab dosyasında var olan webdav, sshfs vs. veya hatalı UUID ile bağlandığı zaman önyükleme başarısız oluyor

Eğer WebDAV depolaması veya diğer ağ bağlantı dosya sistemleri (örn: fuse vasıtasıyla sshfs) girdilerine sahipseniz, bir yükseltme sonrası sisteminiz önyüklemede başarısız olabilir ve önyüklemeyi durduran aşağıdaki gibi bir mesaj görünebilir:

 Dependency failed. Aborted start of Relabel all filesystems, if necessary [ABORT]
 Dependency failed. Aborted start of Mark the need to relabel after reboot [ABORT]
 Dependency failed. Aborted start of Setup links in /boot for running kernel [ABORT]
 Welcome to emergency mode. Use "systemctl default" or ^D to enter default mode.
 Give root password for maintenance (or type Control-D to continue):

Bu sorunun kolayca önüne geçmek için fstab üzerinde ki "_netdev" seçeneği ile tüm ağ dosya sistemlerinin açıkca etiketlenmiş olduğundan emin olun.

Bundan başka eğer herhangi bir dosya sistemi oturum için önemli değilse ($HOME hariç), "nofail" seçeneği ile işaretlemelisiniz, aksi halde sistem başarılı bir önyüklemeyi beceremeyecektir. Bu işlem swap bölümü ve windows bölümü içeren uzaktaki tüm dosya sistemleri bağlamaları için tavsiye edilir ve bu, giriş ekranının daha çabuk başlamasını sağlayacaktır (ağdan önce ve bağlanmadan önce). Aksi halde ağ ve dosya sistemi bağlanana kadar gecikme olacaktır.

Ayrıca Bug 10179 ve bug 12305 hata bildirimlerine bakınız.

journalctl

 • Sistem günlük mesajlarına kullanıcı erişimi

Mageia 3 sürümünde sistem yöneticisi kullanıcıları yönetici gruplarına ekleyerek, sistem günlük masajlarına kullanıcı erişimi verebilirdi.

Mageia 4 sürümünde, yönetici grubu yerine system-journal kullanmak zorundasınız.

Temel sistem

Grub2

 • Drakboot desteği kısmidir
Grub2 drakboot tarafından tanınır (Mageia'nın önyükleme yapılandırma aracı, kurulum araçları ve Mageia Denetim Merkezinde kullanılır), fakat yapılandırması kısmidir. Örneğin girdilerin yapılandırması çalışmıyor. Eğer daha fazla seçeneğe ihtiyacınız varsa, /usr/share/doc/grub2/README.Mageia'da tanımlanmış doğal grub2 yöntemlerinden birini kullanılması önerilir. (Bug 9627)
 • Çekirdek seçenekleri
'nokmsboot' gibi parametreler yine /etc/default/grub içine elle eklenmeli. (Bug 8540)
Parametreler bu satıra eklenmeli:-
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet vga=792 nokmsboot resume....."
Not: /etc/default/grub'da yapılan değişiklikler sonrası update-grub (veya aynı işi yapan update-grub2) komutunu çalıştırın ve eğer sorarsa, root parolasını girin.
 • Grafik kipleri
Benzer şekilde vgs=xxx grafik kipleri de gerektiği zaman yukarıda gösterilen aynı satıra eklenmeli.
Not: /etc/default/grub'da yapılan değişiklikler sonrası update-grub (veya aynı işi yapan update-grub2) komutunu çalıştırın ve eğer sorarsa, root parolasını girin.
 • Gelişmiş altmenü hatası
Bir kernel güncelleme sonrası Mageia gelişmiş seçeneklerindeki ikinci girişte önyükleme olmayacak. Bu pek mümkün değildir ki en üstteki ana giriş gibi aynı kerneli önyüklediğinden dolayı bu seçenek gerekli olacaktır. Bir kereye mahsus terminalde grub güncelleme çalıştırıldığında onarılmış olacaktır. (Bug 10024)
 • Çoklu önyükleme

Bir bölüme drakboot veya yükleyici kullanarak GRUB 2 kurulduğu zaman (çoklu önyükleme için) blok listesinin kullanımına bağlı güvenlik nedenlerinden dolayı tavsiye edilmediğinden boot sector bölümüne hiçbirşey yazılmaz. Bazı dosya sistemlerinin yardımcı uygulamaları tarafından bunların üzerine yazma eğilimi vardır ve bazı dosya sistemlerinde de olası değildir. Grub2'nin bir kopyası yerine kernel /boot/grub2/i386-pc/core.img gibi yazılır ve diğer sistemde veya ayrılmış ana önyükleyicide hem grub hem de grub2'den önyükleme yapabilir.

sda7'ye kurulmuş grub2 kullanarak Mageia başlatmak için grub menu.lst dosyasına uygun bir girdi taslağı:

title Mageia 4 on sda7
root (hd0,6)
kernel /boot/grub2/i386-PC/core.img

El ile yaratılmış /boot/grub2/grub.cfg (atanmış bir ana önyükleyici için) içine bir girdi veya /boot/grub2/custom.cfg kullanarak otomatik olarak oluşturulan bir menü girdi taslağı:

menuentry 'Mageia 4 on sda7' {
root=(hd0,msdos7)
multiboot /boot/grub2/i386-pc/core.img
}

Eğer /boot, (örn: root için btrfs kullanıldığnda) ayrılmış bir bölüm üzerindeyse, aşağıdaki gibi uygun bir girdi (sda6 üzerindeki /boot) tavsiye edilir. Ayrıca değiştirilen çoklu önyükleme yolunu da unutmayın:

menuentry 'Mageia-4 (btrfs root)' {
root=(hd0,msdos6)
multiboot /grub2/i386-pc/core.img
}

Eski grupla kıyaslandığında grub2'nin en büyük avantajı aygıt görevlendirmelerinin bilgisi olmaksızın bölüm etiketlerini kullanma becerisidir. Eğer Mageia root bölümü 'mageia-4' olarak etiketlendiyse ( eğer /boot ayrı bir bölümde değilse) bu kullanılabilir:

menuentry 'Mageia 4' {
search --no-floppy --label --set=root mageia-4
multiboot /boot/grub2/i386-pc/core.img
}

Partition boot record (PBR)'dan dolayı grub2 tarafından kullanılamadığına dikkat edin. O ayrılmış iki ana menü girdisinden, grub2 içine çoklu önyüklemeye ve eski grub içine yükleme silsilesine yer veren ikisi birlikte kuruluyken eski grub tarafından kullanılabilir

 • Minimum kurulumlar

Grub2'nin minimum yüklenmesi gerektiği zaman, listelenmiş diğer sistemler ile bir klasik grub2 text menu veren, os-prober ve grub2-mageia theme paketini kapsamayacak olan urpmi grub2 --no-suggests komutu ile kurulabilir. Gerektiğinde sonradan os-prober ve grub2-mageia theme paketi kurulabilir. Bu paketleri kurma veya kaldırmanın etkisi bir sonraki önyüklemede görünecektir.

 • KDE çıkış menüsü

KDE çıkış seçeneklerini kullanmak için > grub2 ile sub-menu'yü (yazıya değil sarı ikon üzerine tıklayarak erişilen) yeniden başlatın, /etc/default/grub dosyasının aşağıdaki satırı içerecek şekilde değiştirilmesi de gerekmektedir.

GRUB_DEFAULT=saved

/etc/default/grub dosyasını düzenledikten sonra update-grub komutunu çaluştırın

Ayrıca Sistem ayarları > Giriş ekranı > Kapat > Önyükleyici yöneticisini grub2 olarak değiştirin.

Networkmanager

Eğer NetworkManager'ı kurarsanız, sistemi başlattığınızda servisleri otomatik çalışmayacaktır. Çalıştırmak için root olarak şu komutu kullanmalısınız:

systemctl enable NetworkManager.service

CUPS / ghostscript filtreleri

 • bug 11684 Bazı kullanıcılar için yazma içini engelleyen bazı CUPS / ghostscript filitreleri ile ilgili sorunları bulunmaktadır.

25-02-2014 den itibaren çözüm için bir güncelleme mevcuttur. İçeriği şöyledir:

i586 x86_64
cups-filters-1.0.41-3.1.mga4.i586

libcups-filters-devel-1.0.41-3.1.mga4.i586

libcups-filters1-1.0.41-3.1.mga4.i586

cups-filters-1.0.41-3.1.mga4.x86_64

lib64cups-filters-devel-1.0.41-3.1.mga4.x86_64

lib64cups-filters1-1.0.41-3.1.mga4.x86_64

Yerelleştirme

 • GTK 2 uygulamaları ibus, scim vs gibi girdi yönteminde kullanılamıyor (bug 8731)
  • Geçici çözüm: Root olarak konsoldan aşağıdaki komutu çalıştırın:
gtk-query-immodules-2.0 --update-cache
 • ibus'da girdi yöntemi aktarmada öntanımlı kısayol tuşu Ctrl+Space'den, Super+Space'e değişti. Bu bir hata değil. Önceki linux dağıtımları ve Windows'dan gelen çoğu kullanıcının alışkanlıkları farklıdır.

KDE

Apper

 • Bug 12481 - apper kullanıcıyı güncellemeler için bilgilendirir ancak güncelleme işleminde başarısız olur. GEÇİCİ ÇÖZÜM: apper uygulamasını devredışı bırakın ve root olarak:
sed -i 's/X-KDE-Kded-autoload=true/X-KDE-Kded-autoload=false/' /usr/share/kde4/services/kded/apperd.desktop)

yerine mageia'nın mgaapplet uygulamasını kullanın.

06-02-2014'den itibaren çözüm için bir güncelleme mevcuttur.

öntanımlı panel ikon boyutu çok büyük

Panel ikonları için öntanımlı ikon boyutu şu anda 256 pixel'dir. Küçük uygulamalar eklendiği zaman kotrol panelinde geniş ikonların görünmesi sorunu ortaya çıkabilir. Bu soruna, ağ yönetici uygulaması (plasma-applet-nm), ayrıca Homerun başlatıcı ve Klasör uygulamalarının yeni versiyonunda karşılaşıldı.

Bu durumu düzeltmek için Sistem Ayarları > Uygulama Görünümü > ikonlar > Gelişmiş > Panel ile boyutu ayarlayın (örn: 32'ye) ve oturumu yeniden başlatın.

Daha fazla bilgi için şu forum konularına bakınız: https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?f=7&t=6862 ve https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?f=7&t=6892

Uygulama penceresinin arkasındaki SimpleWelcome

Eğer pencere olarak bir uygulama kullanıyorsanız ve SimpleWelcome'a (plasma-applet-simplewelcome) tıkladıysanız, tam ekran başlatıcısı uygulama penceresinin arkasında çıkmış olacaktır.

Onarmak için: KDE sistem ayarları > Pencere davranışı bölümünden odaklamayı "Düşükten" "Hiçbiri"ne değiştirin. Problem çözülecektir.

Kaynaklar: #mdv64369

GNOME

 • Öntanımlı GNOME kurulumunda, NetworkManager aygıtları yönetmiyor

Mageia'da ağ bağlantı yöneticisi olarak NetworkManager öntanımlı değildir, bu yüzden öntanımlı GNOME kurulumunda karışıklık olabiliyor. Mageia varsayılan aracı net_applet pek görünmez (sağ alt köşede eski sistem tepsisi üzerinde), doğrudan NetworkManager görünür.

Eğer NetworkManager kullanmak istiyorsanız, lütfen net_applet'i kapatıp otomatik başlamasını devredışı bırakın (sağ tıklamadaki menü ile) ve kontrolü NetworkManager'e devretmek için root olarak aşağıdaki komutu kullanın:

 sed -i s/NM_CONTROLLED=no/NM_CONTROLLED=yes/ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0
 • GNOME otomatik kilit ekranı canlı imajlar üzerinde öntanımlı olarak devredışı ve tekrar arayüze dönmeden ve konsola geçmeden herzaman tam olarak kilidi açmıyor. Onu yeniden etkinleştirmek için terminali açın ve şu komutu çalıştırın: "gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled true" veya GNOME ayarlarından -> Gizlilik -> Ekran kilidi. bug 10970
 • Gnome Canlı (Live) DVD canlı oturumda yerel dilde çalışmıyor. Önyükleme sırasında herhangi bir dil seçseniz de canlı masaüstü oturumda yalnız ingilizce olarak açılıyor. Yerelleştirme, sabit diske kurulum sonrası normal çalışıyor.
 • Masaüstünüz ve çalışma alanınızın yönetimi için gerekli olan gnome-tweak-tool (First_step_with_Gnome ve benzer figure sayfasınaki 8 numara ile gösterilen program) kurulu değildir. Bu yüzden de paketi kurmak zorundasınız. Kurulan paket etkinliklerinizde görünecektir.

Gparted

Kullanıcı arayüzünden Gparted polkit desteğinin eksikliğinden dolayı başlamayacak. Geçici çözüm terminalden root olarak açmaktır.

19-03-2014'den itibaren çözüm için bir güncelleme mevcuttur. Bakınız: https://advisories.mageia.org/MGAA-2014-0083.html

HP-Gui

HP-Gui'ye karşılık gelen applet.py veya hp-systray süreci işlemciyi çok fazla meşgul edebilir. Geçici çözüm olarak hplip-gui paketini kaldırarak devredışı bırakabilirsiniz.

25-02-2014'den itibaren çözüm için bir güncelleme mevcuttur.

Mate

 • Bazı kullanıcılar ilk açılış sırasında çoklu caja olayıyla karşılaşabilirler. Bu bir sorun değildir ve henüz mevcut bir çözümü yoktur. Bakınız: Related Mate Github issue
 • Bluez5 geçimsizliğinden dolayı mate-bluetooth ve mate-file-manager-sendto-bluetooth paketleri Mate'in düzeltilmiş versiyonu çıkıncaya kadar istenildiği ve planlandığı gibi çalışmayacak. Bakınız: Mate Github
 • Beta2 sürümü ile başlayan, mate-dosya-yöneticisi (caja), mate-belge-görüntüleyici (atril) ve mate-metin-düzenleyici (pluma) kullanıcı ayarlarını ~/.config/mate/ dizininde saklar. Kullanıcıların bu uygulamaların ayarlarını elle geçirmesi gerekmektedir. Aşağıdaki komutu da kullanabilirler:
mv ~/.config/{caja,pluma,atril} ~/.config/mate/
 • Ses çalışmasına rağmen paneldeki sistem tepsisi üzerinde sizi bilgilendirecek ses ikonu bulunmamaktadır. Bunun nedeni mate-media paketlerinin öntanımlı olarak kurulmamasıdır. Sistem tepsisinde ses uygulamasının çalışması için mate-media-pulse (PulseAudio arka uç) veya mate-media-gstreamer (Gstreamer arka uç) paketlerinden birini kurmanız gerekmektedir.

Modem yöneticisi spam logları

Ağ yöneticisi düzenli olarak modem arayüz pingi atmaya çalışıyor ve sürekli modem yöneticisini kullanmaya çalışıyor. Ağ yöneticisi, servisi etkinleştiremediğinden ve öntanımlı olarak devredışı olduğundan dolayı her iki dakikada bir aşağıdaki gibi spam günlük göndermeye devam edecek.

 dbus[956]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ModemManager1' unit='dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service'
 dbus[956]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service': Unit dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service failed to load: No such file or directory.
 

Geçici çözüm log mesajlarının yazılmasının başlamasını durdurmak için bir modeminiz yoksa bile modem yöneticisi servisini aktif etmektir. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz:

systemctl enable ModemManager
ln -s '/usr/lib/systemd/system/ModemManager.service' '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service'
ln -s '/usr/lib/systemd/system/ModemManager.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ModemManager.service'

(Not: Son iki satır YALNIZ systemd'nin ne yaptığını gösteren çıktıdır.)

11-02-2014 tarihinden beri çözüm için bir güncelleme mevcuttur.

LibreOffice

 • Bir hücreyi taşımak için çalışırken zaman LibreOffice Calc KDE'yi donduruyor. Sorun libreoffice-kde' paketinden kaynaklanmaktadır. Geçici çözüm (#urpme libreoffice-kde kullanarak) bu paketi kaldırmaktır. Bakınız: Bug 11996

LXDE

 • Bug 11185 - LXDE'de Windowmaker dock görünümü

Mageia Araçları

 • Msec-gui işlemciyi çok fazla kullanabilir, msecgui.py sürecine bakınız.

kompozer (ve bluegriffon)

 OXYGEN_APPLICATION_NAME_OVERRIDE=xulrunner kompozer	
 OXYGEN_APPLICATION_NAME_OVERRIDE=xulrunner bluegriffon

KVM altında Mageia 4 konukları

 • Hata 14607 - Bir KVM sanal makinesinde QXL ekran kartı modeli kullanmak, bir Mageia 4 konuğunun sanal terminaller arası geçişte çökmesine neden olabilir. Geçici bir çözüm olarak, konukta modeset=0 parametresini qxl çekirdek modülüne geçirerek çekirdek kip ayarlama (KMS) devredışı bırakılabilir. Bunu kök olarak şu komutları çalıştırmak suretiyle yapabilirsiniz:
echo 'options qxl modeset=0' >> /etc/modprobe.d/qxl-no-kms.conf

sonra kök olarak initrd imajını dracut kullanarak yeniden oluşturmalısınız:

dracut --force

Bilgisayar yeniden başlatıldığında, konuk çökme yaşamadan sanal terminaller arasında geçiş yapabilir.

Donanım sorunları

System-config-printer vasıtasıyla ağ yazıcısı algılama

 • bug 12137 ve bug 12781 Mageia'nın arka ucunda ağ yazıcısı algılama çalışmamaktadır; bu nedenle programın araması ile ağ yazıcıları bulunamaz. İlaveten bir ağ yazıcısı kullanmadığınızda dahi yazma işleminin başarısız olmasına neden olabilir. Core/updates_testing deposunda system-config-printer-1.4.3-1.1.mga4 paketi mevcut bir güncelleştirme adayı olarak bulunmaktadır.

Bu sorunu çözen bir güncelleme 15/09/2014 tarihinde yayınlanmıştır. Sisteminizi güncellemeniz önerilir.

nVidia tescilli sürücüler

Nvidia tescilli sürücüleri ile programların başlaması sorun olabilir, buna bir kitaplığın yanlış bir boş dosya /etc/pkcs11/pkcs11.conf kullanımı yol açabilir. Eğer bu dosya kurulumunuz zarfinda boşsa, geçici çözüm boş dosyayı kaldırmak için root olarak aşağıdaki komutu çalıştırmaktır:

 rm -f /etc/pkcs11/pkcs11.conf

Çok öne çıkan etkilenmiş uygulamalar şunlardır: Akonadi, claws-mail, kdenlive, kwrite, digikam, kdevelop, XBMC ve xscanimage. Tam liste için lütfen hata takipçisine bir göz atınız.

15/02/2014 tarihinden beri çözüm için bir güncelleme mevcuttur. İlgili paketler:

i586 x86_64
p11-kit-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpm

p11-kit-trust-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpm

libp11-kit0-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpm

libp11-kit-devel-0.20.1-3.3.mga4.i586.rpm

p11-kit-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpm

p11-kit-trust-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpm

lib64p11-kit0-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpm

lib64p11-kit-devel-0.20.1-3.3.mga4.x86_64.rpm

ATI Radeon HD 2000/3000/4000

AMD Catalyst'de Radeon HD 2000/3000/4000 serisinin desteğini kaldırdı. Açık kaynak radeon sürücüsünden bu yana bu durum gerçek bir sorun değil ve belirtilen donanımlarda sorunsuz çalışması gerekiyor.

Kablosuz Broadcom

Mageia 3 ile başlayıp, tescilli Broardcom wl sürücüsünün yerine kablosuz aygıtlar için özgür sürücülerin kullanımına döndük. Bununla birlikte bazı kullanıcılar için özgür sürücüler iyi çalışmayacaktır (veya hiç çalışmayacaktır), bu durumda Nonfree depoyu aktif edip kullandığınız çekirdeğe (kernel) uygun broadcom-wl-kernel-....-latest sürücüsünü kurabilirsiniz. Kurulum DVD'leri ve canlı (live) CD'ler / DVD'ler uygun olan gerekli sürücülere sahiptirler.

Qualcomm Atheros AR9285 Kablosuz Ağ Aygıtı (PCI-Express)

Mageia 4; GNOME, Cinnamon, KDE4 masaüstü ile 1001PXD olarak adlandırılan bir ASUS EEE-PC üzerinde kurulurken ath9k-modulü parola ile korunan herhangi bir ağa bağlanamamaktadır. Bu soruna ait hata raporu buradadır.

Kaynak

https://wiki.mageia.org/en/Mageia_4_Errata

Çeviren: Fırat Kutlu